Natalia Beekmans Anna Kratz

SmartTrips werd in 2015 jaar een onderdeel van het team van het Festival Women in Paradise. Anna Katz en Natalia Beekmans-Kuzina zorgen vrijwillig voor de promotie van het project onder de Russisch-sprekende inwoners van Nederland. Openheid, energie, goodwill en geloof in succes – dat zijn de persoonlijke kwaliteiten die helpen Smarttrips hun doelen te bereiken.

В этом году компания SmartTrips стала частью команды фестиваля Women in Paradise. Анна Кац и Наталья Беекманс на добровольных началах взяли на себя заботу о продвижении проекта среди рускоговорящих жителей Нидерландов. Открытость, энергичность, доброжелательность и вера в успех – это те личные качества, которые помогаю Смарттрипс добиваться поставленных целей.